Konstytucja biznesu - prawo przedsiębiorców

Konstytucja biznesu

Czyli smakołyk dla przedsiębiorców i rozpoczynających działalność gospodarczą?

Jeśli zakładasz działalność – a mamy dziś 05.03.2018 r. – to dobrze, ale wstrzymaj się jeszcze chwilę.

W życie weszły (01.03.2018  r.) i jeszcze wejdą (31.03.2018 r.) nowe przepisy dotyczące prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej.

tzw. “Konstytucja biznesu” (spotkałem się też z określeniem “mała konstytucja przedsiębiorczości” wprowadza 5 ustaw regulujących szeroki horyzont działań przedsiębiorcy, w tym również osoby rozpoczynającej działalność.

Konstytucja zastąpi ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Dlaczego masz się wstrzymać?

Przecierz wstrzymywanie niezdrowe.

W tym jednak przypadku, o ile większość przepisów w ramach konstytucji biznesu weszła w życie z dniem 01.03.2018 r. o tyle, przepisy dotyczące ulg dla osób rozpoczynających działalność wejdą w życie dopiero 31.03.2018 r.

Dodatkowo – prawdopodobnie –  na tę chwilę w Urzędach Miejskich, w oddziałach zajmujących się działalnościami gospodarczymi nic się nie dowiecie, bo póki co nie dostali żadnych wytycznych dotyczących wdrażania Konstytucji Biznesu. To przynajmniej wynika z mojego pierwszego rozeznania.

Podobnie sytuacja może wyglądać w samych ZUSach, które w przypadku w przypadku ulgi, o której przeczytasz poniżej w 6 punkcie – też nie mają jeszcze szczegółowych informacji poza tą, że ta forma ma wejść w użytek 01.04.2018 r.

Zacierasz ręce?

To dobrze, mimo że takie zmiany mają zawsze 2 strony 🙂

Ulga, o której przeczytasz w dalszej części artykułu brzmi dość magnetycznie, w szczególności – jak każda forma wsparcia – dla osób, które mimo wszystko zamierzały rozpocząć działalność, a już w ogóle, dla tych, którzy skorzystają z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla osób zarejestrowanych w Urzędach Pracy jako bezrobotne).

Skupimy się jednak na aspektach, które jednych mają zachęcić do zakładania działalności gospodarczej, a przedsiębiorcom mają ułatwić życie 😉

Pod koniec artykułu podaję skład Konstytucji Biznesu (ustawy), tak aby każdy mógł przeanalizować te ustawy po swojemu, natomiast w tej chwili spróbujmy się skupić na tzw. mięsie, czyli tych kluczowych zmianach, które mogą wywołać błysk w waszych oczach i zachęcić do własnej eksploracji tematu.

Najważniejsze zmiany i nowości dla przedsiębiorcy

Najważniejsza – z punktu widzenia przedsiębiorcy zmiany – znajdują się w ustawie “Prawo przedsiębiorców”  Konstytucji Biznesu:

 1. Wprowadzenie zasady „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”
 2. Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i przyjazna (dla przedsiębiorcy) interpretacja przepisów – w związku z tym w przypadkach spornych, rozstrzyganie na korzyść przedsiębiorcy. Zachowanie zasady proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania w kontakcie z przedsiębiorcą.
 3. Funkcjonariusze publiczni ponoszą odpowiedzialność za naruszenie prawa spowodowane ich działaniem lub zaniechaniem na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 4. Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.
 5. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez rejestracji, w przypadku drobnej działalności (miesięczne przychody nie przekraczają połowy płacy minimalnej)
 6. Ulga na start. Nie będziesz musiał przez pierwszych 6 m-c od założenia firmy płacić składek ZUS. Po tym okresie, możesz płacić „mały ZUS” przez kolejne 2  lata. (ta zmiana obowiązuje od 31.03.2018 r.)
  Ulga ta (tj. brak obowiązku płacenia ZUS przez 6 miesięcy) dotyczy osób, które otwierają działalność po raz pierwszy lub podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy (od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia).Należałoby jeszcze upewnić się, czy podejmowana ponownie działalność musi mieć ten sam profil (na co niejednoznacznie wskazuje zapis ustawy (Prawo Przedsiębiorców – art. 18 – linki poniżej), czy nie.

  Aktualizacja (05.03.2018 r.)

  Na tę chwilę – po konsultacji z jednym z Centrów Rozwoju Przedsiębiorczości oraz oddziałem ZUS, mogę napisać (choć jeszcze nie 100% pewnością), że osoby, które prowadziły co najmniej 60 miesięcy temu działalność korzystając z ulgi, będą mogły rozpocząć działalność o zupełnie innym profilu. Dodatkowo – co również jeszcze będę dodatkowo weryfikował – takie osoby będą mogły ponownie po tych 6 miesiącach bez płacenia ZUS – skorzystać z tzw. „Małego ZUSu” tj. 30% procent minimalnego wynagrodzenia (zgodnie z Ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych art. 18a)

 7. Nazwa firmy i NIP – będzie wystarczający do identyfikacji firmy podczas załatwiania spraw. (nic więcej organ nie może żądać). Stopniowe likwidowanie REGON.

 8. Możesz zawiesić działalność gospodarczą jeśli prowadzisz ją samodzielnie lub jeśli zatrudnieni pracownicy przebywają na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, wychowawczym.
 9. Organy będą służyły interesom przedsiębiorców (np. organ nie będzie mógł żądać ani uzależniać swojego rozstrzygnięcia od przedłożenia dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia (poza sytuacjami, w których prawo nakazuje egzekucję tych dokumentów).
 10. Stworzenie portalu internetowego do kontaktu z przedsiębiorcami. Portal będzie rozwinięciem www.biznes.gov.pl
  Portal będzie pełnił funkcję informacyjną oraz  umożliwi np. uiszczanie opłat urzędowych, czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami albo składkami. Portal przypomni przedsiębiorcom (przez sms lub e-mail) o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie.
 11. Działalność reglamentowana.
  Zniesione zostaną zgody i licencje jako odrębne formy reglamentacji. Ponadto zostanie wprowadzona zasada, że zezwolenia nie mogą mieć charakteru uznaniowego i powinny być zawsze udzielone, jeśli przedsiębiorca spełnia warunki przewidziane prawem. Pozostaną trzy zasadnicze formy: koncesje, zezwolenia i rejestry działalności regulowanej.

Ustawa: Prawo przedsiębiorców

Określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie.

Ustawa:  Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Ustawa określa m.in. daty wejścia w życie poszczególnych ustaw (np. prawo przedsiębiorców)  oraz przepisów (np. dla ustawy prawo przedsiębiorców, która weszła w życie 01.03.2018 r. jej art. 18 – właśnie dot. ulg dla rozpoczynających działalność – wchodzi w życie 31.03.2018 r. ) – , jak również określa zmiany w ustawach już obowiązujących.

Ustawa: o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Powołany na podstawie tej ustawy rzecznik ma za zadanie dbanie o prawa mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców, w szczególności dbanie o poszanowanie zasady wolności działalności gospodarczej, pogłębianie zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej, bezstronności i równego traktowania, zrównoważonego rozwoju oraz zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Ustawa: o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Ustawa określa zasady funkcjonowania:

1) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – czyli ewidencjonowanie i wgląd w bazę przedsiębiorców

 2) Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy umożliwiający kontakt z przedsiębiorcą np. przy użyciu systemu teleinformatycznego  

Ustawa: o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskie

Reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Polski, czasowe oferowanie lub świadczenie usług  oraz określa zasady tworzenia przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów i przedstawicielstw w Polsce. Ustawa określa również zasady współpracy międzynarodowej właściwych organów w zakresie świadczenia usług.

Do tej pory przepisy były niespójne oraz znajdowały się w 3 różnych ustawach. Od teraz będą w jednym miejscu.

 

Warto śledzić doniesienia z sieci, pytać urzędników czy już się coś dzieje i.. co najważniejsze – śledzić ten wpis, gdyż będa go prawdopodobnie aktualizował w związku z:

 • dokładniejszą analizą poszczególnych ustaw (pewnie pojawi się sporo pytań i wątpliwości)
 • konfrontacją z urzędnikami (jak zwykle my kontra oni :))

Dodaj komentarz

3 komentarzy do "Konstytucja biznesu – nowe przepisy dla przedsiębiorców"

avatar
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
JAN
Gość

Niestety ustawy jeszcze czekają na podpis prezydenta.